Agniesebuurt

Wat gebeurt er onder je huis?

Veel huizen in Rotterdam zijn gebouwd op houten palen. Bij een groot deel van deze houten paalfunderingen ontstaan problemen. Dat zie je niet altijd direct, maar kan tot grote schade leiden. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat deze  problemen worden voorkomen. Daarom geeft zij subsidie voor funderingsonderzoek.

Op de kaart zie je de woningen met een houten paalfundering in de Agniesebuurt. Zit jouw huis erbij? Dan gaan wij van Steenvlinder je informeren over en begeleiden met funderingsonderzoek.

Op de kaart zie je de onderzoeksblokken. Zoom in op jouw woning en bekijk met welke adressen je een onderzoeksblok vormt.

Inloopspreekuren zij begonnen

Stel iedere woensdag, tussen 14:30 en 17:00 uur in de Wijkhub aan de Teilingerstraat 130, je vragen over funderingsonderzoek aan onze adviseur. Je hoeft geen afspraak te maken.

Stappenplan

Wil jij weten wat er onder jouw huis gebeurt? Volg deze stappen om erachter te komen.

1. Neem contact op met Steenvlinder

Wij begeleiden eigenaren in de Agniesebuurt met funderingsonderzoek. Als je contact opneemt leggen wij uit hoe je de fundering kunt laten onderzoeken. Wij beantwoorden vragen en brengen je in contact met andere eigenaren uit de wijk.

2. Samenwerken met de buren verlaagt de kosten: vorm een groep
Eigenaren die de fundering met de buren delen moeten samenwerken om deze te laten onderzoeken. Het is ook mogelijk dat eigenaren van funderingen die naast elkaar liggen samenwerken aan funderingsonderzoek: dat is goedkoper. Deze funderingen vormen dan een "blok". Neem contact op met de buren om de samenwerking op gang te brengen. Wij begeleiden je hierbij. Je krijgt meer voor elkaar als je contactpersoon wordt. Neem contact op met ons op als je dit graag wilt.
3. Vraag offertes aan en kies een offerte
Als jullie met een groep eigenaren besluiten om de fundering te laten onderzoeken moeten jullie offertes opvragen. Wij kunnen jullie in contact brengen met onderzoeksbureaus en helpen om een offerte te kiezen. Kijk daarbij naar de prijs, maar misschien spelen gevoel en communicatie bij en met het bureau ook een rol. Pas als er een offerte is kan er een subsidieberekening gemaakt worden en weet je als eigenaar hoeveel subsidie je krijgt.
4. Subsidie
De gemeente geeft subsidie voor funderingsonderzoek: maximaal 75% van de kosten met een maximum bedrag van € 1500 per eigenaar. Voorwaarden: buren werken samen, een erkend bureau onderzoekt de fundering en de eigenaren delen het rapport met de gemeente.
5. Geef opdracht en laat de fundering onderzoeken

Als alle eigenaren uit de groep akkoord zijn met de offerte geven jullie opdracht aan het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau onderzoekt daarna de fundering. Eigenaren die vóór oktober 2024 opdracht geven  opdracht geven voor funderingsonderzoek, krijgen na afronding van de werkzaamheden nog begeleiding door Steenvlinder.

6. Het onderzoeksbureau levert een onderzoeksrapport

Het onderzoeksbureau vat de uitkomst van het onderzoek in een onderzoeksrapport samen. Dit rapport wordt door de gemeente getoetst: voldoet het aan de kwaliteitseisen? Zo weet je zeker dat je een degelijk en betrouwbaar rapport krijgt.

7. En daarna…?

Elke deelnemer weet hoe de fundering ervoor staat. Nu is het duidelijk of er vervolgstappen genomen moeten worden. Het funderingsloket van de gemeente is voor vragen bereikbaar. Wil je verdere begeleiding? Dan kan je ook bij Steenvlinder terecht.

Heb je vragen of zoek je begeleiding?

Bel of mail over funderingsonderzoek in de Agniesebuurt met Hans van het Woonteam van Steenvlinder!

Kom in contact via het formulier

Veelgestelde vragen

Voor wie?

Komt mijn woning in aanmerking voor funderingsonderzoek met procesbegeleiding?

Op de kaart van de wijk is te zien welke panden in aanmerking komen voor procesbegeleiding. Als je vragen hierover hebt kun je altijd contact opnemen met het team van 'Onderzoek je fundering'.

Waarom is de Agniesebuurt aangewezen voor funderingsonderzoek?

In de Agniesebuurt staan veel panden op houten palen. Dat kan tot problemen leiden. Daarom heeft de gemeente besloten om eigenaren in deze wijk gratis procesbegeleiding aan te bieden. Steenvlinder heeft hiervoor opdracht gekregen.

Is mijn wijk de enige wijk met gesubsidieerde procesbegeleiding voor onderzoek?

Nee, er werd al in andere buurten van Rotterdam funderingsonderzoek met procesbegeleiding uitgevoerd en op dit moment worden ook in andere buurten de houten paalfunderingen onderzocht.

Zijn deze wijken de enige buurten met procesbegeleiding voor onderzoek?

Nee, er werd al in andere buurten van Rotterdam funderingsonderzoek met procesbegeleiding uitgevoerd en op dit moment worden ook in andere buurten de houten paal funderingen onderzocht. De subsidieregeling geldt niet alleen voor de Lusthof Oost-Struisenburg. Woningen in Rotterdam op een houten paalfundering komen op voorwaarden in aanmerking voor subsidie.

Hoe werd de lijst met te onderzoeken panden opgesteld?

De lijst met panden in het Rotterdam die in aanmerking komen voor wijkgericht onderzoek is door de gemeente op basis van de funderingskaart Rotterdam opgesteld. Hier is vermeld welk pand welk type fundering heeft.

Met wie ga ik mijn fundering laten onderzoeken?

De meeste panden in Rotterdam staan naast elkaar en delen een fundering. Deze groep panden zijn dan van dezelfde bouweenheid. Deze kunnen dan het beste tegelijkertijd onderzocht worden. Voorwaarde voor subsidie is dat meerdere panden tegelijkertijd onderzoek doen.

Wat is een onderzoeksblok?

Het is mogelijk dat eigenaren van funderingen die naast elkaar liggen samenwerken aan funderingsonderzoek. Deze funderingen vormen dan een "blok".  Het is goedkoper om meerdere funderingen als blok te laten onderzoeken dan afzonderlijk. Er wordt wel een uitspraak over elke fundering gedaan. 

Ik denk/weet dat mijn woning anders gefundeerd is. Wat nu?

We hebben het funderingstype ingeschat op basis van beschikbare informatie van de gemeente. Als jouw funderingstype onzeker is, dan kunnen we dit door onderzoek achterhalen. Neem contact met ons op als je denkt dat jouw fundering anders is.

Wat doet een contactpersoon?

Eigenaren en buren werken samen omdat vaak meerdere panden op één fundering staan. Contactpersonen zijn eigenaren die hun mede-eigenaren willen overtuigen om mee te werken met funderingsonderzoek. Steenvlinder is aanspreekpunt voor contactpersonen en voorziet hen van informatie. We zorgen samen dat zoveel mogelijk eigenaren mee doen. Iedereen kan contactpersoon worden.

Funderingsonderzoek

Wat houdt funderingsonderzoek in?

Het onderzoeksbureau zal archiefonderzoek doen waarbij de onderzoekers kijken wat er over het gebouw en de directe omgeving bekend is en wat voor funderingsconstructie er aanwezig is. Ook doen zij enkele eenvoudige metingen aan het gebouw. Daarnaast zullen er een paar putjes gegraven worden langs de gevel. Deze zijn meestal binnen een paar dagen weer dicht.

Is men verplicht om mee te doen met funderingsonderzoek?

Nee, deelname is niet verplicht. Toch kan het goed zijn om mee te doen. Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan. Door funderingsonderzoek kan je als eigenaar meer duidelijkheid krijgen over de staat van de fundering. Bij een aangetaste fundering kan je op tijd actie ondernemen en zo de eigen veiligheid waarborgen en verslechtering van het pand voorkomen. 

Welke voordelen heeft funderingsonderzoek?

Eigenaren die de fundering laten onderzoeken weten of zij op korte termijn actie moeten ondernemen of niet. Een onderzoeksrapport is een goed vertrekpunt om de ontwikkeling van de fundering te monitoren. En bij verkoop van woningen wordt steeds vaker gevraagd wat de staat van de fundering is. 

Onderzoeksrapport

Krijgen eigenaren die niet meedoen ook een rapport?

Nee, alleen wie meedoet aan het onderzoek ontvangt een rapport. Adressen die niet meedoen worden in het rapport niet genoemd. Rapporten worden opgenomen in de openbare funderingskaart. 

Wat doe ik met de uitkomsten van het rapport?

Uit het rapport kan blijken dat de kwaliteit van de fundering nog goed is. Je hoeft dan niets te ondernemen. Het kan ook zijn dat de fundering matig is en dan is het advies om in de toekomst te herstellen. Uit het onderzoek kan ook blijken dat funderingsherstel snel nodig is. Het onderzoeksbureau kan de rapporten toelichten en adviseren over vervolgstappen. 

Kosten en subsidie

Is er subsidie beschikbaar?

De gemeente Rotterdam subsidieert onder voorwaarden onderzoek naar de kwaliteit van houten paalfunderingen. De gemeente betaalt tot 75% van de kosten met een maximum van € 1.500 per eigenaar (zie www.duikinjefundering.nl/funderingsonderzoek). 

Wat kost funderingsonderzoek?

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het onderzoeksblok en het aantal eigenaren dat meedoet met het onderzoek. De definitieve kosten zijn bekend als eigenaren een vrijblijvende offerte opvragen en de subsidie is berekend.

Bekijk ook:

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Het KCAF is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Funderingsloket Rotterdam

Bij het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam kunt u terecht met al uw vragen over funderingsproblemen. In Rotterdam hebben ongeveer 120.000 woningen een fundering van houten palen.

Funderingskaart

De funderingskaart is bedoeld als hulpmiddel. Bijvoorbeeld als u funderingsproblemen vermoedt of als u een woning wilt (ver)kopen in Rotterdam

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op social media:

© 2015 - 2022 Copyright | Privacyverklaring