Funderingsherstel

Funderingsherstel

Veel Rotterdamse woningen op houten palen hebben te kampen met funderingsproblemen. Bij sommige panden is al funderingsonderzoek uitgevoerd. Het kan zijn dat de uitkomst van het onderzoek negatief is, dan is het funderingsonderzoek doorgevoerd met code rood (handhavingstermijn 0-5 jaar) als uitkomst. Funderingsherstel is complex, en niet alleen vanwege de bouwkundige ingreep. Vaak delen meerdere panden de fundering en kan deze daarom alleen samen worden hersteld. Eigenaren (bewoners / verhuurders / beleggers) moeten samenwerken om tot funderingsherstel te komen. Wij zijn er om de eigenaren te helpen en te begeleiden om uiteindelijk de fundering te laten herstellen. Samen met een bouwkundig adviesbureau begeleiden wij de eigenaren vanaf het eerste moment van samenkomen tot aan de oplevering. 

Laatste nieuws

Op dit moment begeleiden wij 17 hersteleenheden. Deze zijn gefaseerd ingepland na zich aangelmeld te hebben bij de gemeente. Alle eenheden hebben de startbijeenkomst gehad, 3 hiervan zitten in het offertetraject, 7 hebben opdracht verleend. De eerste hersteleenheid is bijna klaar met herstel. 

Stappenplan

Vaak delen meerdere woningen, panden of VvE’s één fundering. Daarom werk je samen met de buren aan funderingsherstel. Steenvlinder begeleidt je bij het contacten leggen, offertes opvragen, opdracht geven en alles wat er nog bij herstel komt kijken.  

1. Aanmelding

Jullie hebben als onderzoeksblok een rapport ontvangen waarin een handhavingstermijn van 0-5 jaar staat. Jullie willen tot herstel overgaan en melden jullie aan bij de gemeente. Dat kan via www.duikinjefundering.nl of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Vooraankondiging

Er komt een brief vanuit de gemeente met een vooraankondiging. Hierin staat dat elke individuele eigenaar zich ook moet aanmelden bij Steenvlinder. Hier toetsen wij de bereidwilligheid van de eigenaren.  

3. Bijeenkomst

Steenvlinder organiseert een eerste bijeenkomst waarin het hele begeleidingstraject wordt uitgelegd. Ook wordt Buro Baas, het bouwkundig adviesbureau, voorgesteld en er is ruimte voor het stellen van vragen. Ook het intentieformulier wordt besproken, dit is een verklaring waarin staat dat jij als eigenaar de intentie hebt om de fundering te herstellen. 

4. Herstelplan

Het herstelplan wordt voorbereid door Buro Baas. Dit wordt ook wel het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) genoemd. Met het PvE kan er een offerte uitvraag komen naar aannemers. Wij bieden begeleiding bij het vergelijken van de offertes en de uiteindelijk keuze van een aannemer. Ook wordt er gekeken naar de kostenraming, hoeveel gaat elke eigenaar betalen? Dit kan verschillen, er zijn eigenaren binnen een VvE of eigenaren van een heel pand. Ook zijn er eigenaren die wat extra's willen doen, zoals het realiseren van een kelder.

5. Financiering

Er is geen subsidie voor funderingsherstel. Wel is er het Fonds Duurzaam Funderingsherstel waar eigenaren die niet door hun eigen bank geholpen kunnen worden, onder voorwaarden terecht kunnen voor een funderingslening. Meer informatie kunt u vinden op: www.funderingsherstelfonds.nl. De gemeente komt op meerdere punten eigenaren tegemoet: Financiering_en_funderingsherstel.pdf (duikinjefundering.nl).

6. Uitvoeren van funderingsherstel

Als het herstel uitgevoerd wordt dan zullen wij u blijven begeleiden en op de hoogte houden van de werkzaamheden. Buro Baas komt regelmatig langs als het herstel wordt uitgevoerd om controle uit te voeren op de werkzaamheden. 

7. Oplevering

Als het herstel is uitgevoerd worden de werkzaamheden opgeleverd. Deze oplevering zal Buro Baas uitvoeren. Hier wordt gekeken of de aannemer alle werkzaamheden heeft verricht. U krijgt een garantieverklaring van de aannemer.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Eva of Sabeth van het Woonteam van Steenvlinder!
Eva of Sabeth helpen je graag verder als je specifieke vragen hebt over de mogelijkheden van herstel.

Veelgestelde vragen

Funderingsherstel

Fundering herstellen, wat is dat? 

Funderingsherstel betekent dat de oorspronkelijke fundering wordt vervangen door een nieuwe constructie.Er zijn verschillende methoden waarop kan worden hersteld. Dit hangt af van meerdere factoren, zoals de oorspronkelijke constructie en de wensen van de eigenaren. 

Wat zijn de kosten van procesbegeleiding? 

Aan eigenaar-bewoners bieden wij deze procesbegeleiding kosteloos aan. Voor particuliere verhuurders met meer dan 5 woningen in bezit geldt dat zij wél worden meegenomen in het groepsproces maar dat zij de technisch inhoudelijke begeleiding zelf moeten bekostigen. 

Wat zijn de kosten van funderingsherstel? 

De kosten voor herstel worden berekend aan de hand van de vierkante meters begane grond vloeroppervlakte. De kosten zijn echter sterk afhankelijk van de situatie, specifieke wensen en technische mogelijkheden. Funderingsherstel is het beste en goedkoopste als het per blok wordt uitgevoerd.

Als er een VvE (Vereniging van Eigenaren) is, dan worden de kosten verdeeld volgens de verdeelsleutel in de splitsingsakte. Tenzij u hier zelf andere (schriftelijke) afspraken over maakt.  

Van funderingsherstel wordt uw woning weer stabiel en veilig. Maar een nieuwe fundering zelf is niet zichtbaar. Wilt u toch dat uw investering meer oplevert? Dan kunt umisschientegelijk met het herstel waarde toevoegen aan de woning door extra ruimte te maken (zoals een kelder) of uw woning te verduurzamen (bijvoorbeeld door isolatie). 

Welke financieringsmogelijkheden zijn er? 

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit betekent dat als u een financiering voor funderingsherstel nodig heeft u hier in veel gevallen terecht kunt. Meer informatie kunt u vinden op:  Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Uw leges in het kader van het aanvragen van een omgevingsvergunning worden kwijtgescholden.  

Bij de gemeentelijke belastingdienst kunt u een verzoek indienen voor het tijdelijk verlagen van de WOZ-waarde ter hoogte van de herstelkosten. Hiermee bespaart u tijdelijk op uw OZB.  

Hoe lang duurt het funderingsherstel? 

Een en ander is afhankelijk van de afmetingen en de staat waarin het pand verkeert.  

Wat als niet iedereen mee wil doen? 

De gemeente heeft handhavingsbeleid voor het uitvoeren van urgent bloksgewijs funderingsherstel. Als de eigen(a)ar(en) die tenminste 50% van de panden vertegenwoordigen willen overgaan tot funderingsherstel, maar de beoogde herstelstroom hierbij gehinderd worden door niet-willende eigenaren van het blok, dan kan de gemeente verzocht worden deze eigenaren aan te schrijven zodat het funderingsherstel toch door kan gaan. 

Wat betekent de ‘funderingstechnische handhavingstermijn’? 

De periode waarop de fundering op de huidige wijze zal kunnen blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn. 

Wat is een ‘bouwkundige eenheid'?

Een aantal woningen die gelijktijdig zijn gebouwd op een gezamenlijke fundering is een bouwkundige eenheid. Als er al een woning of bouwkundige eenheid stond en er werd een woning naast of tussen gebouwd, dan werd vaak gebruik gemaakt van de bestaande zijgevel. Balken werden in de muur gehakt waardoor een gemeenschappelijke woningscheidende muur ontstond, ook wel mandelige muur genoemd. Beide woningen en/of bouwkundige eenheden vormen daardoor een constructieve eenheid. 

Is er overlast tijdens het funderingsherstel? 

Funderingsherstel is een ingrijpend traject en kan voor enige overlast zorgen. Tijdens de uitvoering zal er overleg en terugkoppeling plaatsvinden aan alle eigenaren van het project. De aannemer zorgt voor minimale overlast, een veilige bouwplaats en continue toegankelijkheid van bewoonde gedeelten.   

Na de oplevering van het funderingsherstel is het vaak noodzakelijk maar ook verleidelijk om de woning aansluitend op te knappen. Voor muren, pleisterwerk en andere onderdelen wordt geadviseerd om een half jaar te wachten na de oplevering. De fundering moet na de werkzaamheden weer zijn evenwicht vinden. Hierbij kunnen kleine scheuren voorkomen.  

Wat doet een contactpersoon?

Als je met meerdere eigenaren de fundering wilt herstellen is het handig om één of enkele eigenaren aan te stellen als contactpersoon. Steenvlinder is aanspreekpunt voor deze contactpersonen en voorziet hen van informatie. De contactpersoon informeert op zijn of haar beurt de verschillende eigenaren.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op social media:

© 2015 - 2022 Copyright | Privacyverklaring